Wat zijn de meest duurzame manieren om energie op te wekken?

In deze tijd is het opwekken van energie een groot vraagstuk. We moeten wereldwijd de opwarming van de aarde tegengaan. Een sleutelonderwerp hierin is het beperken van de CO2-uitstoot. In dit artikelen leggen we je uit wat de problemen met CO2 zijn en hoe je de uitstoot hiervan kunt beperken.

Wat is het CO2-probleem?

De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer heeft altijd al gevarieerd over de 4,56 miljard jaar dat de aarde bestaat. Alleen deze keer is het duidelijk dat de mens verantwoordelijk is voor de stijging van CO2 in de atmosfeer. 97% van de actieve klimaatwetenschappers is het daarover eens. Er zijn ook andere broeikasgassen, maar CO2 ontstaat vooral bij het verbranden van olie, kolen en aardgas. Dit gebeurt bij de verwarming van je huis of vervoer via vliegtuig, auto, boot etc. Bij de verbranding van aardgas komt wel veel minder CO2 vrij dan bij de verbranding van olie en kolen. Ook de bio-industrie draagt behoorlijk bij aan de opwarming van de aarde, niet alleen door de uitstoot van CO2, maar ook door een veel krachtiger broeikas: methaan. Dit ontstaat bij de spijsvertering van herkauwers.

Wat kun je doen om je energiegebruik te beperken en verduurzamen?

Allereerst is het belangrijk dat je je huis goed laat isoleren. Hierbij worden je dak, buitenmuren, ramen en vloer aangepakt. Woningen die na 2000 zijn gebouwd zijn vaak al goed geïsoleerd. En dat scheelt geld. Maar er is meer dan je energiegebruik beperken. Welke energiebronnen zijn nu eigenlijk duurzaam? Dan zijn er twee zaken belangrijk: dat de bron nooit opraakt en dat de CO2-productie minimaal is. Hieronder staan de twee meest gangbare en groene opties om energie op te wekken.

Zonne-energie

De zon biedt een energie die onuitputtelijk is. Althans, we hopen dat de zon er niet zomaar mee ophoudt. Ook de productie van zonne-energie op zich resulteert niet in CO2-uitstoot. De productie van een zonnepaneel wel. Volgens de berekening van ZonOpAlphen.nl is de CO2 reductie van een zonnepaneel 7,8 à 10 keer zo hoog dan de productie- en transportuitstoot. Als je een geschikt dak hebt voor zonnepanelen, kan dit je volgens Engie.nl €600 per jaar opleveren. Als je de 100% groene energie afneemt bij Engie, is dit ook afkomstig van zonne-energie en hoef je zelf niet te investeren in zonnepanelen. 

Windenergie

Windenergie is ook zo’n bron die nooit op raakt. Het nadeel is dat grote windmolens zichts- en geluidsoverlast kunnen veroorzaken voor mensen die in de buurt wonen, maar het grote voordeel is dat de CO2-uitstoot 50 keer lager is dan die van grijze stroom. Ook komt er geen fijnstof of stikstof vrij. Bij de productie, afbraak en onderhoud van windturbines komt er wel CO2 vrij uit fossiele brandstoffen, hoewel in 3 à 6 maanden de windmolen deze energie teruglevert. Over de levensduur van 20 jaar is dat de moeite waard. Je kunt zelf gebruik maken van windenergie door duurzame energie van Engie af te nemen. Als je meer wilt doen, kun je ook investeren in windturbines of een kleine windmolen op je dak (laten) installeren. Dit levert vaak minder stroom op dan zonnepanelen, maar het ziet er wel schattig uit!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *