Bezwaar WOZ Waarde soms zinvol

In de WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) wordt de waarde bepaald van onroerende zaken zoals woningen en bedrijfspanden. De WOZ wordt elk jaar bepaald, waarbij als peildatum geldt 1 januari van het jaar daarvoor. De WOZ-gegevens zijn openbaar en dus voor iedereen inzichtelijk. Zo kun je dus de WOZ-waarde van je eigen huis met die van vergelijkbare woningen in dezelfde buurt vergelijken. Op basis van enkele gegevens, zoals de oppervlakte van de woning, het type woning en de ligging, bepaalt de gemeente de WOZ-waarde. Wat niet iedereen weet is dat een bezwaar WOZ waarde tot de mogelijkheden behoort.

De impact van de WOZ-waarde 

Zodra de gemeente de WOZ-waarde heeft bepaald, is ook duidelijk hoeveel belasting er wordt geheven door de gemeente, het waterschap en de Belastingdienst. Denk hierbij aan heffingen zoals onroerende zaakbelasting, afvalheffingen en inkomstenbelasting. De hoogte van de WOZ heeft dus een directe invloed op de hoogte van de te heffen belastingen. Dit kan dan ook een goede reden zijn om een bezwaar WOZ waarde te overwegen. Van de andere kant, versterkt een hoge WOZ-waarde je onderhandelingspositie op het moment dat je je huis wil verkopen.

Controleer zelf je WOZ-waarde

Als je een bezwaar WOZ waarde overweegt, dan is het raadzaam om zelf een inschatting te maken van de correctheid van de afgegeven WOZ waarde. Dit kun je bijvoorbeeld doen met de volgende zaken:  

  • Via het zogenaamde WOZ Waardeloket (geopend sinds 2016) kun je zelf de waarde inzien van je eigen woning en vergelijkbare woningen in de buurt. OP basis hiervan is enigszins in te schatten of jouw WOZ-waarde reëel of misschien te hoog is; 
  • Via een lokale makelaar of het Kadaster kun je de daadwerkelijke koopsommen opvragen van de woningen uit jouw buurt die in een bepaalde periode zijn verkocht. Het betreft dus geen inschattingen maar specifieke data. Wel zijn deze gegevens meestentijds alleen tegen betaling op te vragen.
  • Tegen een kleine vergoeding van enkele tientjes kun je een WOZ-rapport opvragen. In dit rapport staan woningen benoemd die een lagere WOZ-waarde kunnen verantwoorden. Deze gegevens kun je vergelijken met je eigen situatie en kunnen in sommige gevallen een eventueel bezwaar WOZ waarde betere beantwoorden. 
  • Wellicht het sterkste instrument in een bezwaarprocedure is een gedetailleerd taxatierapport, opgesteld door een makelaar of taxateur. Een dergelijk rapport weegt zwaar in de besluitvorming, maar is vanzelfsprekend wel een wat grotere investering (ook door de proceskosten). Mocht je bezwaar echter worden gehonoreerd, dan krijg je in veel gevallen de gemaakte proceskosten terug.

Het nut van bezwaar maken

Er is dus een directe correlatie tussen de hoogte van de WOZ-waarde en de af te dragen belastingen. In sommige gevallen kan een te hoog ingeschatte WOZ-waarde wel leiden tot enkele duizenden Euro’s aan belastingen per jaar die je teveel betaalt. Mocht je het gevoel hebben dat de waarde te hoog is, zoek dit dan uit met behulp van voornoemde mogelijkheden en schrijf de gemeente aan. Let wel: dit dien je te doen binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking. Mocht je gegronde argumenten hebben en je bezwaar WOZ waarde wordt gehonoreerd, dan kun je je veel geld besparen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *